HVO primair

Humanistisch Vormingsonderwijs
en Levensbeschouwing (HVO) op
de openbare school.

HVO in de praktijk op uw school

U heeft een aanvraag ingediend voor Humanistisch Vormingsonderwijs op uw school, de aanvraag is goedgekeurd door het Dienstencentrum GVO en HVO en er is een docent toegewezen door Stichting HVO Primair. Wat betekent dat in de praktijk?

De HVO-docent is een vakleerkracht, die gedurende de werkweek op verschillende scholen één of meer lesuren HVO verzorgt. Het is daarom belangrijk dat u als school een aantal momenten beschikbaar heeft, waarop de HVO-docent bij u op school welkom is. Het tijdstip waarop de lessen gegeven gaan worden spreekt u met de HVO-docent af. Aan verzoeken om alleen  op specifieke momenten les te komen geven kunnen wij, gezien de verplichtingen van de vakdocent naar andere scholen toe, niet altijd voldoen. De lessen vinden onder schooltijd plaats, zo is dat bij wet bepaald (Art. 51 e.v. WPO).

Wat mag u van de HVO-docent verwachten?

 • De HVO-docent is tijdig op uw school aanwezig.
 • Wanneer een les onverhoopt niet door kan gaan, b.v. door ziekte van de docent, wordt u daar zo snel mogelijk van in kennis gesteld.
 • Wanneer de afwezigheid van de HVO-docent langer gaat duren neemt de regiobegeleider contact met u op. Deze regiobegeleider gaat proberen om vervanging te vinden. Door een tekort aan HVO-docenten is er geen vervangerspool en vervanging zal dus gevonden moeten worden bij HVO-collega's. Dat heeft tot gevolg dat vervanging lang niet altijd mogelijk is.
 • De HVO-docent houdt u periodiek op de hoogte van de thema's van de lessen.
 • De HVO-docent houdt contact met de groepsleerkracht, zodat u zicht houdt op wat er in de lessen gebeurt.
 • Voor zover het beroepsgeheim het toelaat houdt de HVO-docent de groepsleerkracht op de hoogte van ingrijpende gebeurtenissen of informatie.
 • De HVO-docent kan, op verzoek van de school, aansluiten bij thema's, die in school behandeld worden.
 • De HVO-docent is opgeleid voor het geven van lessen Humanistisch Vormingsonderwijs en heeft kennis van didactiek en pedagogiek.

Wat mag de HVO-docent van uw school verwachten?

 • De school zorgt voor een veilige en werkbare ruimte met bij voorkeur een digibord, met passend meubilair en waar de lessen niet gestoord worden.
 • De HVO-docent is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van de les. De school kan geen eisen stellen m.b.t. de inhoud van de HVO-les. In overleg is veel mogelijk.
 • De school brengt de HVO-docent tijdig op de hoogte wanneer een les eenmalig niet door kan gaan, b.v. door een sportdag of schoolreisje.
 • De school organiseert geen (tijdelijke) andere activiteiten op het tijdstip van HVO.
 • Een les HVO duurt drie kwartier. Deze tijd is bedoeld voor HVO. Het is niet de bedoeling dat de groepsleerkracht deze tijd benut door (een aantal) leerlingen uit de HVO-les te halen voor andere activiteiten, want dat verstoort de continuïteit van de lessen. We vertrouwen op uw begrip in dezen.
 • De HVO-docent wordt op de hoogte gehouden van ontwikkelingen die de school en/of leerlingen betreffen, voor zover de HVO-docent daar direct mee te maken heeft.

De regiobegeleider

Nederland is verdeeld in 9 HVO-regio's, met in iedere regio een zgn. regiobegeleider. Hij of zij is het rechtstreeks aanspreekpunt voor u in zaken het HVO aangaande. 

Een goede verstandhouding begint met goede communicatie. Mochten er problemen ontstaan dan is het belangrijk dat er goed gecommuniceerd blijft worden. Wanneer u  en de HVO-docent van uw school er samen niet uitkomen, dan hopen we dat u contact op zult nemen met de regiobegeleider van de docent. Hun namen en telefoonnummers vindt u hier.