HVO primair

Humanistisch Vormingsonderwijs
en Levensbeschouwing (HVO) op
de openbare school.

Humanistisch vormingsonderwijs (HVO)

Dit vormingsonderwijs begeleidt kinderen bij het ontwikkelen van een eigen waardebesef en een eigen levensovertuiging. Menselijke waardigheid en zelfbeschikking spelen bij deze vorm van onderwijs een belangrijke rol. 

Grote en kleine mensen stellen vragen. Sommige daarvan raken levensthema's als liefde, dood, identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad. Levensvragen dus. We hebben er niet meteen een antwoord op.

In de lessen Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HVO) onderzoeken kinderen dergelijke vragen op een interactieve, speelse en creatieve manier.

De leerlingen:

  • onderzoeken hun eigen ervaringen en ideeën;
  • leren zelf keuzes te maken en te verantwoorden;
  • worden aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen;
  • en leren open te blijven staan voor de mening van anderen.

Zo kan ieder kind zelf ervaren wat waardevol is aan het bestaan. En leren ze eigen waardebesef en levensovertuiging te ontwikkelen. Om kritisch en creatief om te gaan met vragen rondom normen, waarden en levensovertuiging.

De Wet op het Primair Onderwijs geeft als (verplichte) kerndoelen voor de school onder meer de volgende thema's aan: 

  • democratische vorming;
  • burgerschapsvorming;
  • geestelijke stromingen.

Humanistisch vormingsonderwijs (HVO) vormt een aanvulling op deze kerndoelen, geen tegenstelling. Hier is echter wél  voor één bepaalde  levensovertuiging het uitgangspunt.

Verschillen en overeenkomsten
In het bijgaande schema (klik op de link) ziet u de verschillen en overeenkomsten op een rij tussen het vrijwillige vak HVO en de verplichte leerdoelen voor het primair onderwijs met betrekking tot 'geestelijke stromingen'.