HVO primair

Humanistisch Vormingsonderwijs
en Levensbeschouwing (HVO) op
de openbare school.

 

Humanistisch Onderwijs op uw school

De wetgever heeft in de wet op het Openbaar Onderwijs, artikel 50 en 51, het recht van ouders vastgelegd om te kunnen kiezen voor Godsdienstig dan wel Humanistisch Vormingsonderwijs. Deze lessen worden gegeven onder schooltijd en er zijn noch voor de ouders, noch voor de school  extra kosten aan verbonden.

 

Wat is de meerwaarde van HVO voor uw school? 

Door GVO en HVO op uw school aan te bieden geeft u een praktische invulling aan de actieve pluriformiteit van het openbaar onderwijs. In het algemeen kan gesteld worden dat HVO, maar ook GVO, de volgende kwaliteiten toevoegt aan het openbare karakter van uw school:

1. HVO versterkt de ouderbetrokkenheid. 

2. HVO versterkt de geestelijke weerbaarheid van kinderen (en daarmee hun geestelijke gezondheid). 

3. HVO draagt krachtig bij aan de persoonsvorming van leerlingen, als basis voor een vreedzame, democratische samenleving. 

4. HVO draagt krachtig bij aan mensenrechteneducatie. 

5. HVO vergroot de kennis van en inzicht in seculiere levensbeschouwingen en wereldreligies. 

6. HVO versterkt het karakter en daarmee de kernwaarden van openbaar onderwijs. 

De lessen worden  verzorgd door vakdocenten die aan de Wet BIO voldoen. Deze vakdocenten werken door verplichte nascholing blijvend aan de kwaliteit van de door hen verzorgde lessen. 

U kunt hier klikken voor de pdf-versie van de folder "Zichtbaar HVO op de openbare basisschool".