HVO primair

Humanistisch Vormingsonderwijs
en Levensbeschouwing (HVO) op
de openbare school.

 

Wat biedt het vak HVO?

"Het belangrijkste vak dat mensen elkaar onderwijzen, is wat het inhoudt om mens te zijn" (Fernando Savater).

HVO staat voor Humanistisch Vormingsonderwijs, een vak dat zowel op basisscholen als op middelbare scholen onderwezen wordt. Op middelbare scholen wordt het Levensbeschouwing (LB), Levensbeschouwelijke Vorming (LeVo) of Godsdienst/Levensbeschouwing (GL) genoemd.

In het vak HVO staat de identiteitsontwikkeling van leerlingen centraal. Leerlingen leren na te denken over wie zij zijn, wat hun drijfveren zijn en wat ze kunnen. Tijdens de lessen wordt hierover gepraat en maken leerlingen ook kennis met meningen en ervaringen van anderen.  Het vertrekpunt in de lessen wordt gevormd door de eigen levensvragen. Leerlingen leren op een actieve en authentieke manier, waarbij hun individuele situatie aan bod komt. 

Sociale levenskunst

De docent laat zich inspireren door het humanistische gedachtegoed. Een belangrijk kenmerk daarvan is dat pluriformiteit en diversiteit erkend worden en bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van sociale betrokkenheid. Dit wordt ook wel het stimuleren van kritisch-democratisch burgerschap genoemd.

Daarnaast begeleidt de docent HVO leerlingen in het kritisch en creatief leren omgaan met zingevingsvragen en stimuleert hij hen tot zelfstandig oordelen en handelen. Daarbij heeft hij voor ogen dat leerlingen in staat zullen zijn zin en vorm te geven aan hun eigen leven en dat van anderen. Vanuit humanistisch perspectief noemen we dit sociale levenskunst.