HVO primair

Humanistisch Vormingsonderwijs
en Levensbeschouwing (HVO) op
de openbare school.

Humanistisch en godsdienstig vormingsonderwijs in het openbaar onderwijs.

Alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwing, zijn welkom in het openbaar onderwijs. De groepsleerkrachten koesteren de diversiteit aan levensbeschouwingen van de kinderen. Ze laten de kinderen vertellen over hun levenservaringen en verbreden hun kennis van de wereldgodsdiensten en levensbeschouwingen. Deze ontmoeting staat centraal binnen de identiteit van het openbaar onderwijs en wordt ook wel ‘actieve pluriformiteit’ genoemd.

De actieve pluriformiteit ligt aan de basis van de identiteit van de openbare school. De openbare school wil dat alle kinderen zich welkom voelen en de kans krijgen om hun eigen keuzes te maken in hun leven. De groepsleerkrachten mogen op de openbare school geen levensbeschouwelijke lessen geven vanuit één bepaalde traditie (bijv. christelijk godsdienstonderwijs). Om toch alle leerlingen de kans te geven om hun eigen levensbeschouwing te voeden en te onderzoeken vanuit hun gekozen traditie, biedt het openbaar onderwijs de mogelijkheid om godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs te volgen (G/HVO).

G/HVO lessen worden gegeven op aanvraag van de ouders en verzorgd door vakleerkrachten. Zo is de docent voor humanistisch vormingsonderwijs (HVO) in dienst bij de humanistische organisatie (het Humanistisch Verbond)en de docent godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) in dienst bij zijn of haar godsdienstige organisatie. Het GVO kan hindoeïstisch, protestants-christelijk, boeddhistisch of rooms-katholiek onderwijs inhouden. Het humanisme is een ongodsdienstige levensbeschouwing en biedt een variant voor kinderen die niet in God (of Goden) geloven of daar aan twijfelen.

In de lessen  G/HVO leert een kind zelfstandig nadenken over levensvragen. De verhalen en de leer uit de eigen traditie bieden daarvoor ondersteuning. Ook hier is aandacht voor de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Zo is een leerling die thuis niet-godsdienstig wordt opgevoed ook welkom bij GVO en een leerling die thuis wel godsdienstig opgevoed wordt welkom bij HVO. De ouders kiezen of hun kind deelneemt aan GVO of HVO. Daar leren de kinderen de rijke verhalen uit de tradities kennen van een deskundige vakdocent, met respect voor ieders verschillende achtergrond. Een kind wordt altijd in zijn waarde gelaten en is vrij om zijn eigen mening te vormen. In deze lessen kunnen de kinderen beleven wat levensbeschouwingen kunnen betekenen in hun leven en in het leven van andere mensen.

De vakleerkrachten G/HVO werken graag samen, met elkaar en met de school. Zo kunnen ze gezamenlijk een rijke vorm geven aan actieve pluriformiteit vanuit de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Het vak G/HVO is van grote waarde om de levensbeschouwelijke diversiteit in Nederland te koesteren en om minderheden te emanciperen en accepteren.

Op de website van Openbaar Onderwijs.nu vindt u meer informatie over de kernwaarden van het openbaar onderwijs.

 

Bron: De vereniging VOS/ABB. www.vosabb.nl